Your search results

Blog Archives

Kodi ya Pango la Ardhi

LIPA KODI YA ARDHI KILA MWAKA Kodi ya pango la ardhi1. Kodi ya Ardhi ni nini?Kodi ya ardhi ni malipo ya pango la ardhi wanayotozwa wamiliki wa vi- wanja na mshamba yaliyopimwa na kumilikishwa kisheria  •Huduma muhimu zilizopo(miundombinu)•Matumizi ya ardhi husika kama vile Biashara, viwanda, makazi, kilimo, ibada n.k 2. Kwa nini kodi inalipwa?1.Ni kutimiza masharti/mkataba unaomtaka Mmiliki kulipia kodi ya pango la ardhi …

  • Search Agents and Agencies

Compare Listings